Kako do izpita?

Cenik storitev

Vrsta storitve

 V EUR

Vpisnina in izdaja evidenčnega kartona vožnje*

30

Tečaj Cestno prometnih predpisov v celoti (osnovni del + dodatni del)*

150

Tečaj Cestno prometnih predpisov samo dodatni del za A1, A2 in BE kategorijo*

80

Tečaj Cestno prometnih predpisov samo dodatni del za C in CE kategorijo*

100

Ura vožnje za AM  kategorijo

38

Ura vožnje za A1 kategorijo

39

Ura vožnje za A in A2 kategorijo

43

Ura vožnje za B kategorijo

37

Ura vožnje za B kategorijo z lastnim vozilom

30

Ura vožnje za BE  kategorijo in za kodo 96 (do 4250 kg NDM)

47

Ura vožnje za C  kategorijo

51

Ura vožnje za CE  kategorijo

53

Praktični preizkus znanja (doplačilo k uri vožnje)

20

Čakalna ura **

25

Izdaja nadomestnega evidenčnega kartona vožnje

20

Izposoja motoristične opreme -  posamični del opreme  

10

Paket AM

 • 17 ur vožnje AM  kategorije in Tečaj CPP

720

Paket A1

 • 21 ur vožnje A1  kategorije in Tečaj CPP

840

Paket A

 • 22 ur vožnje A ali A2  kategorije in Tečaj CPP

940

Paket A22

 • 22 ur vožnje A ali A2  kategorije

880

A1 v A2 

 • 11 ur vožnje A ali A2 kategorije (sprememba kategorije)

450

Paket B

 • 20 ur vožnje B  kategorije in Tečaj CPP

805

Paket B10

 • 10 ur vožnje B  kategorije

360

Paket B20

 • 20 ur vožnje B  kategorije

700

Paket BE

 • 18 ur vožnje BE  kategorije in Tečaj CPP

830

Koda 96

 • 10 ur BE kategorije

500

Paket C

 • 22 ur vožnje C kategorije in Tečaj CPP

1090

Paket CE

 • 18 ur vožnje CE kategorije in Tečaj CPP

980

                Vse cene so v Evrih in vključujejo DDV.

*Tečaj CPP vključuje vpisnino in izdajo evidenčnega kartona vožnje.

**V primeru zamude zaradi višje sile, bolezni ali drugih dejavnikov na katere niste imeli vpliva, se čakalne ure ne zaračuna.

V kolikor kandidat opravi izpit preden odvozi število ur kupljenih v paketu, se vplačani znesek za paket  preračuna v drugi manjši paket ali v posamične ure po veljavnem ceniku in se razlika denarja vrne kandidatu.

Cena zakupljenih storitev  je zagotovljena za obdobje enega leta od nakupa, če storitev v tem času ni bila izkoriščena in je prišlo do podražitve,  je potrebno doplačati razliko po novem ceniku. 

Po preteku enega leta od nakupa storitev ne vračamo denarja za neizkoriščene storitve.

V primeru plačevanja za že izvožene ure ni možno koristiti Paketov in se ure obračunajo s polno ceno.

V skladu z pravilnikom o avtošolah, ena ura vožnje traja 50 minut vključno s pripravo in zaključkom vožnje.