Kako do izpita?

Cenik storitev

CENIK STORITEVšt. 1/19     Cenik velja od11.1.2019

Vrsta storitve

 V EUR

Vpisnina in izdaja evidenčnega kartona vožnje*

25

Tečaj Cestno prometnih predpisov v celoti (osnovni del + dodatni del)*

100

Tečaj Cestno prometnih predpisov samo dodatni del*

50

Ura vožnje za AM  kategorijo

28

Ura vožnje za A1 kategorijo

32

Ura vožnje za A in A2 kategorijo

35

Ura vožnje za B kategorijo

27

Ura vožnje za B kategorijo z lastnim vozilom

20

Ura vožnje za BE  kategorijo

36

Ura vožnje za kodo 96

36

Ura vožnje za C  kategorijo

40

Ura vožnje za CE  kategorijo

45

Čakalna ura **

15

Izdaja nadomestnega evidenčnega kartona vožnje

15

Paket AM

 • 17 ur vožnje AM  kategorije in Tečaj CPP

500

Paket A1

 • 21 ur vožnje A1  kategorije in Tečaj CPP

580

Paket A

 • 22 ur vožnje A ali A2  kategorije in Tečaj CPP

680

A1 v A2 

 • 12 ur vožnje A ali A2 kategorije (sprememba kategorije)

350

Paket B

 • 21 ur vožnje B  kategorije in Tečaj CPP

550

Paket B10

 • 10 ur vožnje B  kategorije

260

Paket B20

 • 20 ur vožnje B  kategorije

500

Paket BE

 • 18 ur vožnje BE  kategorije in Tečaj CPP

640

Koda 96

 • 12 ur BE kategorije

400

Paket C

 • 22 ur vožnje C kategorije in Tečaj CPP

850

Paket CE

 • 18 ur vožnje CE kategorije in Tečaj CPP

800

Vse cene so v Evrih in vključujejo DDV. 

*Tečaj CPP vključuje vpisnino in izdajo evidenčnega kartona vožnje.

**V primeru zamude zaradi višje sile, bolezni ali drugih dejavnikov na katere niste imeli vpliva, se čakalne ure ne zaračuna.

V kolikor kandidat opravi izpit preden odvozi število ur kupljenih v paketu, se vplačani znesek za paket  preračuna v drugi manjši paket po veljavnem ceniku in se razlika denarja vrne kandidatu.

V primeru plačevanja za že izvožene ure ni možno koristiti Paketov in se ure obračunajo s polno ceno.

V skladu z pravilnikom o avtošolah, ena ura vožnje traja 50 minut vključno s pripravo in zaključkom vožnje.

vodja avtošole dipl.inž. Elvis Koščica