Kako do izpita?

Pot do vozniškega izpita

Za pričetek opravljanja vozniškega izpita je potrebno pridobiti zdravniško spričevalo, opraviti tečaj prve pomoči ter opraviti tečaj Cestno prometnih predpisov (CPP). Vrstni red ni določen.

S pridobljenimi spričevali se zglasite na izpitnem centru, kjer se prijavite in opravite glavno teorijo. Po opravljeni glavni teoriji lahko pričnete z praktičnim usposabljanjem z izbranim učiteljem vožnje. Število ur je odvisno od vsakega posameznika, vendar je zakonsko določeno minimalno število 20 moto ur.

Ko ste zaključili program praktičnega usposabljanja, se zglasite vodji avtošole, da vam to potrdi v evidenčnem kartonu vožnje s katerim se na izpitnem centru prijavite na praktični preizkus znanja (glavna vožnja). Glavna vožnja traja 1 uro za vozila nižje kategorije (A, A1, AM, B, BE) ter 2 uri za višje kategorije (C, CE). Po uspešno opravljeni glavni vožnji pridobite vozniški izpit.