Kako do izpita?

Cestno prometni predpisi (CPP)

Tečaj Cestno prometnih predpisov traja 24 šolskih ur (6 dni) v učilnici avtošole Capris, Trg Brolo 5 v Kopru.

Teoretično usposabljanje poteka s pomočjo računalniškega programa podjetja Primotehna. Po zaključenem tečaju kandidat prejme evidenčni karton vožnje, katerega skupaj z zdravniškim spričevalom, prvo pomočjo ter osebnim dokumentom priloži na izpitnem centru kjer se prijavi na glavno teorijo.

Prijavi se na tečaj CPP