Kako do izpita?

Voznik začetnik

Voznik začetnik je vsak voznik motornega vozila do dopolnjenega enaindvajsetega leta starosti in voznik motornega vozila v obdobju dveh let od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil, ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali v tujini.

Voznik začetnik je tudi voznik motornega vozila v obdobju dveh let od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A ali B, čeprav ima že vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, B1, F ali G več kot dve leti.

Vozniško dovoljenje se izda upravičencu s statusom voznika začetnika z veljavnostjo do dopolnjenega 21. leta starosti oz. za dobo dveh let po prvi pridobitvi vozniškega dovoljenja. Sicer pa voznik začetnik ne sme imeti v cestnem prometu alkohola v organizmu, prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja pa se mu izreče, če v času treh let doseže ali preseže sedem kazenskih točk v cestnem prometu.

V tem obdobju mora voznik začetnik opraviti dodaten program usposabljanja, ki zajema tečaj varne vožnje in delavnico psihosocialnih odnosov v prometu. Ko bo po poteku vozniškega dovoljenja voznik želel podaljšati veljavnost le tega, bo moral na upravni enoti priložiti potrdilo o opravljenem dodatnem usposabljanju.

Program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika obsega:

Vadbo varne vožnje, ki vsebuje praktični del in razpravo o izkušnjah udeležencev in motivih za vožnjo, predstavitev tehnik zaviranja v sili, možnih reakcij vozila pri vožnji na ovinku, tehničnih osnov in delovanja fizikalnih zakonitosti vožnje ter predstavitev pravilnega upravljanja vozila in varnostnih naprav v vozilu.

Skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa, na kateri se udeleženci seznanijo z razlogi in s posledicami nesreč ter s tveganji pri vožnji. Vključuje ugotavljanje slabosti in pozitivnih lastnosti obnašanja, ki so jih udeleženci opazili pri svoji vožnji, ugotavljanje razlogov za prehitro vožnjo in glavnih slabosti tvegane vožnje, razpravo o pogostosti vožnje pod vplivom alkohola in drugih opiatov ter možnih posledic takšne vožnje, predstavitev vpliva psihofizičnih sposobnosti na vožnjo, spodbujanje sposobnosti predvidevanja, opazovanja in ocenjevanja ter prilagajanja hitrosti prometni situaciji, ugotavljanje motenj, ki odvračajo pozornost voznika od vožnje, ter predstavitev primernega odnosa voznikov do ostalih udeležencev v prometu.